Sve narudžbe zaprimljene od 7/12 krenuti ćemo izrađivati početkom 2021. godine